Ўзсаноатқурилишбанк АТБ
тизимида банк ҳисобварағи шартномаси ва мижоз
ҳисобварақига хизмат кўрсатишга доир бошқа
шартномаларни тузиш бўйича Тавсияларга
__- Илова
Мижозларнинг банк ҳисобварағларига масофавий хизматларни кўрсатиш
бўйича


ОММАВИЙ ОФЕРТА ШАРТНОМАСИ


Ушбу Оммавий оферта шартномаси (кейинги ўринларда “Оферта”) Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 367 ва 369-моддаларига мувофиқ, юридик шахсларга ва Якка тартибдаги тадбиркорларга банк ҳисобварағларига масофавий хизматларни кўрсатиш юзасидан шартнома тузиш бўйича юборилган расмий оммавий таклиф бўлиб ҳисобланади.
Оммавий оферта шартномаси Мижоз томонидан банк ҳисобварағи очиш юзасидан мурожаат қилинган аризани тақдим этиш билан ёҳуд ушбу шартномага илова қилинган аризани, белгиланган тартибда тўлиқ тўлдирилган вақтдан бошлаб тузилган (акцептланган) ҳисобланади ҳамда мижоз мазкур оммавий оферта шартномасининг барча шартларини ва Банк Тарифларига асосан тўловларни тўлашни истисно қилмасдан сўзсиз қабул қилганлигини англатади.


 1. УМУМИЙ ТАВСИФЛАР
  "SMS-
  банкинг" – юридик ва юридик шахс мақомига эга бўлмаган якка тартибдаги тадбиркорларни уяли (мобил) телефон рақамлари орқали банк ҳисобварақлари айланмалари ва қолдиқлари ҳақидаги маълумотларни SMS шаклида хабардор қилиш хизмати.
  Банк-мижоз” – Банк тизимида ҳисобварағига эга бўлган юридик ва юридик шахс мақомига эга бўлмаган якка тартибдаги тадбиркорлар томонидан компьютер қурилмаси орқали Мижозга бириктирилган ЭРИ калити ёрдамида ўз ҳисобварағларини кузатиш ва тасарруф этиш бўйича дастурий мажмуа.
  SQB Business” – Банк тизимида асосий ва иккиламчи ҳисобварағларига эга бўлган юридик ва юридик шахс мақомига эга бўлмаган якка тартибдаги тадбиркорларга компьютер қурилмаси орқали ўз ҳисобварағларидаги пул маблағлари ҳаракатини кузатиш ва тасарруф этиш бўйича дастурий мажмуа.

Мобил банкинг” – Банк тизимида ҳисобварағига эга бўлган юридик ва юридик шахс мақомига эга бўлмаган якка тартибдаги тадбиркорлар томонидан мобил қурилма орқали ўз ҳисобварағларини кузатиш ва тасарруф этиш бўйича дастурий мажмуа.


 1. SMS-БАНКИНГ ХИЗМАТИНИ КЎРСАТИШ ТАРТИБИ ВА ШАРТЛАРИ
  2.1.1.
  Мижоз "SMS-банкинг" хизматидан уяли телефон орқали фойдаланади. "SMS-банкинг" хизматидан фойдаланиш “Ўзсаноатқурилишбанк”нинг "SMS-банкинг" ахборот тизимида ишлаш
  Тартибига асосан, уяли телефони ёрдамида SMS-маълумотлар операцияларини амалга ошириш орқали бажарилади.
  2.1.2. "SMS-банкинг" хизмати Мижознинг ёзма мурожаатида қайд этилган уяли телефон ва ҳисобварақларига кўрсатилади.
  2.1.3. "SMS-банкинг" хизмати орқали қуйидагилар бўйича маълумотлар узатилади:
  - Ҳисобварақнинг жорий қолдиғи;
  - Ҳисобварақ бўйича охирги кириш/чиқиш операциялари рўйхати;


2.2.ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ
2.2.1. Банк мажбурияти:
-
Мазкур шартнома акцепланганидан кейин, 3 банк куни ичида Мижозни "SMS-банкинг" хизматига улаш;
- Мижознинг SMS-сўровига ишлов бериш ва унга жавоб хабарларини юбориш;

- "SMS-банкинг" хизматидан фойдаланиш юзасидан маслахатлар бериш;
2.2.2. Банк ҳуқуқи:
-
Мижоз томонидан "SMS-банкинг" хизматидан фойдаланиш қоидаларига риоя қилинмаганда, шунингдек мазкур шартномада белгиланган мажбуриятлар бажарилмаганда уни ушбу тизимдан вақтинча (мажбуриятлар бажарилгунига қадар) ўчириш.
2.2.3. Мижоз мажбурияти:
-
Аризада кўрсатилган уяли телефон сим картаси йўқолганда, уяли телефон рақами ўзгарганда (алмашганда) ёки уяли телефон уланган компания томонидан телефон рақами тўлиқ ўчирилганда, шунингдек бегона шахсларнинг

рухсатсиз кириши аниқланганда Мижоз бу ҳақида Банкни зудлик билан ёзма равишда хабардор қилиш;
-"SMS-банкинг" хизматидан фойдаланиш учун ҳар ойлик тўловини ўз вақтида тўлаб бориш;
-"SMS-банкинг" хизматига уланган уяли телефон қурилмасига кириш коди махфийлигини таъминлаш.
2.2.4.Мижознинг ҳуқуқлари:
-
“SMS-банкинг” хизматидан фойдаланиш бўйича ахборотлар олиш;
-“SMS-банкинг” хизматидан фойдаланишни вақтинча тўхтатиш.


 1. “БАНК-МИЖОЗ” ДАСТУРИЙ МАЖМУАСИ БЎЙИЧА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ТАРТИБИ ВА ШАРТЛАРИ
  -“Банк-мижоз” Дастурий мажмуаси (ДМ) Банк ва Мижоз ўртасида телекоммуникация каналлари орқали маълумотларни электрон шаклда айрибошлашдан иборат.
  -“Банк-мижоз” ДМси Мижозга унга берилган электрон калит воситасида компьютер орқали “Банк-мижоз” ДМдан фойдаланишни назарда тутади.
  -“Банк-мижоз” ДМси орқали тўловлар Мижоз томонидан фақат тўлов топшириқномаси шаклида амалга оширилади.
  - Мижозга тақдим этиладиган электрон калит Банкнинг мулки бўлиб ҳисобланади.


3.2. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ
3.2.1. Банк мажбурияти:
-
Мазкур шартнома мижоз томонидан акцептланганидан сўнг, 5 банк иш куни ичида Мижознинг вакилларига “Банк-мижоз” ДМсига рухсат очиш, дастурни ўрнатиш ва созлаш;
-“Банк-мижоз” ДМсидан фойдаланиш бўйича логин/пароллар ва
электрон калит мижознинг масъул вакилига алоҳида китобга имзо қўйириш
орқали топшириш;
-Тўлов ҳужжатларини коммуникация каналлари алоқаси орқали дам олиш ва байрам кунларидан ташқари Банк иш куни (вақти) давомида қабул қилиш;
-“Банк-мижоз” ДМнинг тўлов хизматига доир масалалари юзасидан Мижозга маслаҳатлар бериш;
- Электрон имзо йўқотилганлиги ёки унга рухсатсиз бегона шахсларнинг кирганлиги аниқланганлиги ҳақида Мижознинг ёзма хабари олганидан сўнг,

“Банк-мижоз” ДМдан фойдаланишни вақтинча чеклаш.
3.2.2. Банкнинг ҳуқуқлари
- “Банк-мижоз” ДМдан фойдаланган ҳолда хизматларни кўрсатиш жараёнида шубҳали операциялар аниқланган тақдирда, бажарилган операцияларнинг қонунийлиги ҳақида мижоз ёзма тушунтириш бергунга қадар ушбу хизматларни кўрсатишни вақтинча тўхтатиб туриш ёки ушбу хизматларни кўрсатишни рад этиш;
-Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш мақсадида “Банк-мижоз” ДМдан фойдаланилганлиги ҳақида асослантирилган шубҳалар мавжуд бўлганда, мазкур шартномани ўрнатилган тартибда бекор қилиш чораларини кўриш;
-Мижознинг айби билан йуқотилган, синган ёки ишдан чиққан электрон калит учун Банк тарифларида белгиланган миқдорда тўлов ундириш;
3.2.3.Мижоз мажбурияти:
-
“Банк-мижоз” ДМ ишлашини таъминлаш мақсадида зарурий техник воситалар (компьютер, модем, принтер)ни мавжудлигини таъминлаш;
- “Банк-мижоз” тизимига кириш паролларини ошкор қилмаслик, дастур таъминоти ва электрон калитни бошқа ташкилот ва шахсларга, шунингдек “Банк мижоз” ДМсида рўйхатдан ўтмаган ўзининг ходимларига бермаслик;
- Электрон калит йўқолганда ёки унга бегона шахсларнинг рухсатсиз кирилганлиги фактлари аниқланганда зудлик билан ёзма равишда Банкка
тегишли чора кўриш учун ҳабар бериш;
- Электрон калит йўқотилганда, синган ёки ишдан чиққанда Банк тарифларида белгиланган миқдорда тўловларни тўлаш;
-Шартнома бекор қилинганда, электрон калитни соз ва бут ҳолатда топшириш;
3.2.4.Мижознинг ҳуқуқлари
-Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилиги асосида, ҳисобварақидаги пул маблағларни мустақил бошқариш.
- Ҳисобварақидан ўтказилган операциялар бўйича маълумотлар олиш;
-“Банк-мижоз” тизими бўйича ишлаш қоидаларини ва ушбу қоидаларга киритиладиган ўзгартишларни Банкдан олиш.

 

 1. “SQB BUSINESS” ДАСТУРИЙ МАЖМУАСИ БЎЙИЧА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ТАРТИБИ ВА ШАРТЛАРИ
  -“SQB Business” Дастурий мажмуаси (ДМ) Банк ва мижоз ўртасида телекоммуникация каналлари орқали маълумотларни электрон шаклда айирбошлашдан иборат;
  -“SQB Business” ДМси Мижозга унга берилган электрон калит ёрдамида Мижознинг ҳисобварағидаги пул маблағларидан компьютер қурилмаси орқали фойдаланиш имконини беради;
  - “SQB Business” ДМсини мижозларга ўрнатишда дастлаб электрон калит фойдаланувчи номига очилади ҳамда Мижознинг ёзма равишдаги аризасида кўрсатилган масъул ходимга бериктирилади. Бунда фойдаланувчига бириктирилган электрон калитга Мижознинг ёзма равишдаги мурожаатида кўрсатилган корхоналарни бириктиришга ҳамда ундан фойдаланишга рухсат берилиши мумкин;
  -“SQB Business” ДМси орқали амалга ошириладиган тўловлар фақат тўлов топшириқномаси асосида амалга оширилади.
  - Мижознинг ёзма равишдаги розилиги билан “SQB Business” ДМси бир электрон калит орқали бошка корхоналарни ҳисобварағларидан фойдаланиш ҳам бириктириш мумкин.
  - Мижозга тақдим этиладиган электрон калит Банкнинг мулки бўлиб ҳисобланади.


4.2. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ
4.2.1. Банк мажбурияти:
-
Мазкур шартнома мижоз томонидан акцептланганидан сўнг, 3 банк иш куни ичида Мижознинг вакилларига “SQB Business” ДМсига рухсат очиш, дастурни ўрнатиш ва созлаш;
-“SQB Business” ДМсидан фойдаланиш бўйича логин, парол (ёки бир марталик) ҳамда электрон калитни мижознинг масъул вакилига ёзма равишда топшириш;
-Тўлов ҳужжатларини Банк ва Мижоз ўртасида имзоланган банк
ҳисобварағига хизмат кўрсатиш шартномасида белгиланган тартибда амалга ошириш;
-“SQB Business” ДМнинг тўлов хизматига доир масалалари юзасидан Мижозга маслаҳатлар бериш.
- Электрон калит йўқотилганлиги ёки ДМга корхонанинг тегишли рухсатисиз бегона шахсларнинг кирганлиги аниқланганлиги ҳақида Мижоз Раҳбари (директори)нинг ёзма ёҳуд оғзаки хабарномаси олинганидан сўнг,
“ДМдан фойдаланишни вақтинча тўхтатиб қўйиш.


4.2.2. Банкнинг ҳуқуқлари
- “SQB Business” ДМдан фойдаланган ҳолда хизматларни кўрсатиш жараёнида шубҳали операциялар аниқланган тақдирда, бажарилган операцияларнинг қонунийлиги ҳақида мижоз ёзма тушунтириш бергунга қадар ушбу хизматларни кўрсатишни вақтинча тўхтатиб туриш ёки ушбу хизматларни кўрсатишни рад этиш;
-Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш мақсадида “SQB Business” ДМдан фойдаланилганлиги ҳақида асослантирилган шубҳалар мавжуд бўлган ҳолларда, мазкур шартномани ўрнатилган тартибда бекор қилиш чораларини кўриш;
-Мижознинг айби билан йуқотилган, синган ёки ишдан чиққан электрон калит учун Банк тарифларида белгиланган миқдорда тўловлар ундириш;
4.2.3.Мижознинг мажбурияти:
-
“SQB Business” ДМ ишлашини таъминлаш мақсадида зарурий техник воситалар билан таъминлаш;
- “SQB Business” тизимига кириш паролларини ошкор қилмаслик, дастур таъминоти ва электрон калитни бошқа ташкилот ва шахсларга, шунингдек “SQB Business” ДМсида рўйхатдан ўтмаган ходимларига бермаслик;
- Электрон калит йўқолганда ёки унга бегона шахсларнинг рухсатсиз кирилганлиги фактлари аниқланганда, зудлик билан ёзма ёки оғзаки равишда Банкни хабардор қилиш;
- Электрон калит йўқотилганда, синган ёки ишдан чиққанда Банк тарифларида белгиланган миқдорда тўловларни тўлаш;
-Шартнома бекор қилинганда, электрон калитни соз ва бут ҳолатда топшириш ёҳуд корхонани электрон калитдан ажратиш бўйича ариза билан мурожат қилиш;
4.2.4.Мижознинг ҳуқуқлари
-Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда, ҳисобварағидаги пул маблағларини мустақил бошқариш.

- Ҳисобварағидан ўтказилган операциялар бўйича Банкдан маълумотлар олиш;
-“SQB Business” ДМ тизимида ишлаш қоидалари ҳамда ушбу қоидаларга киритиладиган ўзгартишлар билан танишиш.


5.“МОБИЛ БАНКИНГ” ДАСТУРИЙ МАЖМУАСИ БЎЙИЧА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ТАРТИБИ ВА ШАРТЛАРИ
-“Мобил-банкинг” Дастурий мажмуаси (ДМ) Банк ва Мижоз ўртасида телекоммуникация каналлари орқали маълумотларни электрон шаклда айрибошлаш орқали кўрсатилали.
-“Мобил-банкинг” ДМси Мижознинг мобил қурилмасига (iOS, андроид операцион тизимида ишловчи) ўрнатилган сертификат воситасида дастурдан фойдаланишни назарда тутади.
- “Мобил-банкинг” ДМси орқали тўловлар Мижоз томонидан фақат тўлов топшириқномаси шаклида амалга оширилади.
- Мижозга тақдим этиладиган сертификат Банкнинг мулки бўлиб ҳисобланади.


5.1.ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ
5.1.1. Банк мажбуриятлари:
- Мазкур шартнома мижоз томонидан акцептланганидан сўнг, 5 банк иш куни ичида Мижознинг масъул ходимига тегишли мобил қурилмасига “Мобил Банкинг” ДМга киришга рухсат очиш, дастурни ва тегишли сертификатни ўрнатиш;
“Мобил-Банкинг” ДМсидан фойдаланиш бўйича логин/пароллар ва электрон сертификатни мижознинг масъул вакилига алоҳида китобга имзо қўйдириш орқали топшириш;
-Тўлов ҳужжатларини коммуникация каналлари алоқаси орқали дам олиш ва байрам кунларидан ташқари Банк иш куни (вақти) давомида қабул қилиш.
“Мобил-Банкинг” ДМнинг тўлов хизматига доир масалалари юзасидан Мижозга маслаҳатлар бериш.
- Мобил қурилма йўқотилганлиги ёки унга рухсатсиз бегона шахсларнинг кирганлиги аниқланганлиги ҳақида Мижознинг ёзма хабари олганидан сўнг,
“Мобил-Банкинг” ДМдан фойдаланишни вақтинча чеклаш;

5.1.2. Банкнинг ҳуқуқлари
- “Мобил-банкинг” ДМдан фойдаланган ҳолда хизматларни кўрсатиш жараёнида шубҳали операциялар аниқланган тақдирда, бажарилган операцияларнинг қонунийлиги ҳақида мижоз ёзма тушунтириш бергунга қадар ушбу хизматларни кўрсатишни вақтинча тўхтатиб туриш ёки ушбу хизматларни кўрсатишни рад этиш;
-Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш, терроризмни молиялаштириш ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштириш мақсадида “Мобил-банкинг” ДМдан фойдаланилганлиги ҳақида асослантирилган шубҳалар мавжуд бўлганида, мазкур шартномани ўрнатилган тартибда бекор қилиш чораларини кўриш;
5.1.3. Мижоз мажбурияти:
-
Шартномани акцептлаш чоғида “Мобил-Банкинг” ДМси ишлашини таъминлаш мақсадида соз ҳолатда бўлган техник воситалар (смартфонлар ёки планшетлар)ни мавжудлигини таъминлаш;
- “Мобил-Банкинг” тизимига кириш паролларини ошкор қилмаслик, мобил қурилмани бошқа ташкилот ва шахсларга бермаслик;
- Мобил қурилма йўқолганда ёки унга бегона шахсларнинг рухсатсиз кирилганлиги фактлари аниқланганда зудлик билан ёзма равишда Банкка тегишли чора кўриш учун ҳабар қилиш;
- шартнома бекор қилинганда, “Мобил-Банкинг” ДМси ўрнатилган мобил қурилмани Банк маъсул ходимига тақдим этиш. Бунда, маъсул ходим мобил қурилмага ўрнатилган сертификатни ўчиргандан сўнг, қурилмани ўз эгасига қайтариб беради;
- мобил қурилмани ва ундаги дастурларни хавфсизлигин таъминлаш мақсадида қурилмага антивирус дастурини ўрнатиш ва тегишли муддатларда антивирус базасини янгилаб бориш;
- мобил қурилмадан фойдаланиш тўхтатилганда қурилмага ўрнатилган “Мобил-Банкинг” дастурни ўчириш;


5.1.4. Мижоз ҳуқуқлари:
-Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилиги асосида, ҳисобварақидаги пул маблағларни мустақил бошқариш.
-Ҳисобварақидан ўтказилган операциялар бўйича маълумотлар олиш;
-“Мобил-банкинг” тизими бўйича ишлаш қоидаларини ва ушбу қоидаларга киритиладиган ўзгартишларни Банкдан олиш.


 1. БАНК ХИЗМАТЛАРИГА ТЎЛАНАДИГАН ҲАҚ МИҚДОРИ ВА ТАРТИБИ
  6.1
  . Банкнинг мазкур оферта шартномасида келтирилган масофавий банк хизматларига мижозларни улаш, уларга электрон рақамли имзо тақдим этиш ва дастур воситалари ўрнатиш бепул тақдим этилади, бундан мижозларни ушбу банк хизматларига такрорий улаш холлари мустасно.
  6.2. Банк томонидан ушбу шартномага асосан кўрсатилган масофавий банк хизматлари учун, хизмат кўрсатилган вақтда амалда бўлган Тарифларга асосан ҳақ олинади.
  6.3. Банк томонидан мижозга кўрсатиладиган хизматлар учун тўловларни Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 783-моддасига мувофиқ мижознинг ҳисобварағидан унинг розилигисиз ва топшириғисиз (акцептсиз равишда) ҳисобдан чиқарилади.
  6.4. Тарифларга ўзгартиришлар ва/ёки қўшимчалар киритилган тақдирда, Банк бу ҳақида мижозни ушбу шартномага қўшимча келишув тузмасдан, ушбу ўзгартириш ва/ёки қўшимчалар киритилган кундан 10 (ўн) календарь кундан кечиктирмай қуйидаги усуллардан бири билан хабардор қилади:
  а) мижозларга хизмат кўрсатувчи банкнинг алоҳида бўлинмаларида ахборот стендларида эълон қилиш орқали;
  б) банкнинг веб-саҳифасида эълон қилиш орқали: www.sqb.uz;
  в) бошқа йўллар билан (банкнинг хоҳишига кўра).
  6.5. Агар мижоз тарифларга киритилган ўзгартириш ёки қўшимчаларга рози бўлмаса, мижоз бундай ўзгартириш ёки қўшимчалар кучга киргунга қадар шартномани ушбу шартномада назарда тутилган тартибда бекор қилишга ҳақлидир.
  6.6. Масофавий банк хизматлари учун ҳақ мижоз дастурга уланган ойдан бошлаб ҳисобланади, бунда хизматлардан фойдаланиш банк томонидан чекланганда ёки бошқа сабабларга кўра вақтинча тўхтатилганида, хизмат кўрсатилиши тўхтатилган ойнинг кейинги ойидан бошлаб ҳақ олинмайди.
  7. Коррупцияга қарши шартлар
  7.1.
  Тарафлар ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда уларнинг ҳар бири ўз фаолиятида коррупцион харакатларни тўлиқ таъқиқлаш ва ҳар қандай шаклда ёрдам (бевосита ёки билвосита), шу жумладан пул маблағлари, қимматбаҳо буюмлар, бошқа мол-мулк ёки мулкий характердаги хизматлар, бошқа мулкий ҳуқуқларни олиш/бериш, муайян масалаларни тезроқ ҳал қилишни таъминлаш, маъмурий ва бошқа тартиб-қоидаларни соддалаштириш, рақобат ва бошқа афзалликларни таъминлашни тўлиқ рад этади.
  Томонлар ўз фаолиятида амалдаги қонунчилик, шунингдек унинг асосида ишлаб чиқилган коррупцияга қарши курашишга қаратилган сиёсат ва тартиб (агар мавжуд бўлса)талабларига амал қиладилар.
  7.2.Тарафлар ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажариш чоғида на ўзлари, на ижроия органи, на уларнинг масабдор шахлари ёки ходимлари бирон-бир шахсларга (жумладан, жисмоний шахслар, тижорат ташкилотлари ва давлат мансабдор шахслари) коррупцион тўловларни тақдим этишни таклиф қилмаслигини, тақдим этмаслигини, розилик бермаслигини, шунингдек ҳар қандай шахсдан (тўғридан-тўғри ёки билвосита) ҳар қандай коррупцион тўловларни олишга ёки қабул қилишга рози бўлмасликларини кафолатлайди.
  7.3. Мазкур бўлимнинг бирон бир шартлари бузилган тақдирда, тегишли тараф бошқа тарафни бундай бузилиш содир бўлган кундан бошлаб 5 (беш) иш куни ичида ёзма равишда хабардор қилиш мажбуриятини олади. Тараф ёзма хабарномада ушбу бўлимнинг қайси бир қоидалари бузилганлигини тасдиқловчи ишончли фактлар ва материалларни тақдим қилиши шарт.
  Ёзма хабарномалар “Ўзсаноатқурилишбанк” АТБ томонидан ташкил этилган жисмоний ва юридик шахслар учун коррупцияга қарши курашиш “Комплаенс ишонч линияси” каналлари (тел:0-800-120-8888, веб сайт www.sqb.uz, Telegram мессенжер SQB AntiKor (@sqbantikor_bot) орқали амалга оширилади.
  7.4. Ушбу бўлим қоидалари тарафлардан бири томонидан бузилганлиги факти тасдиқланганда ва/ёки бошқа тарафнинг қоидабузарликларни кўриб чиқиш ҳақида хабарнома натижалари юзасидан маълумот тақдим қилмаган тақдирда, бошқа тараф шартномани бир тарафлама қисман ёки тўлиқ бекор қилишга ҳақли.
  7.5. Мазкур шартномани коррупцияга қарши шартларга асосланиб бекор қилган тараф, бундай бекор қилиш натижасида етказилган ҳақиқий зарарни талаб қилишга ҳақли. Зарарларни қоплаш тарафлар томонидан ёзма равишда тасдиқланаган далолатномада белгиланган муддат ва миқдорда амалга оширилади.
  8.Санкциялар билан боғлиқ хатарларни бошқариш бўйича шартлар

8.1 Ушбу Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришда томонлар уларнинг ҳар бири ўз фаолиятида иқтисодий ва молиявий санкциялар бўйича халқаро қонунчиликка риоя қилишга қаратилган сиёсат ва тартибларга риоя қилишини ва уларни қўллаб-қувватлашини тан олади ва тасдиқлайди.
8.2. Мижознинг ҳисобварағига келиб тушган маблағларни киритиш ёки мижоз топшириғига асосан ҳисобварағидан ўтказишда Банк томонидан иқтисодий ёки молиявий санкциялар тўғрисидаги халқаро қонун ҳужжатларига риоя этилишига қаратилган тегишли чоралар кўриш (текшириш ва ўрганиш) талаб этилса, Банк мазкур амалиётни зарур бўлган даврга тўхтатиб қўйишга ҳақли.
8.3. Банк - мижоз ва унинг контрагенти билан тузилган битим бўйича ҳар қандай маълумот ёки ҳужжатларни (контрагент тўғрисидаги маълумотлар, унинг тўлиқ реквизитлари, унинг аффилланган шахслари рўйхати, унинг акциядорлари/муассислари таркиби, унинг ижро органи, мансабдор шахслари, ходимлари, юк тўғрисида, жўнатиш ҳужжатлари, маҳсулотнинг спецификацияси, ташувчи тўғрисидаги маълумотлар ва бошқа зарур маълумотлар) ушбу битимнинг иқтисодий ва молиявий санкциялар бўйича халқаро қонунчиликка мувофиқлигини текширишга ҳақли;
8.4. Экспорт қилиш ҳисобидан келиб тушган маблағларни мижоз ҳисобварағига кирим қилиниши, шунингдек импорт қилиш ҳисобидан пул маблағларини чиқим қилишда унинг контрагенти, контрагентга хизмат кўрсатувчи банк, уларнинг аффилланган шахслари, контрагент акциядорлари/муассислари, унинг ижро органи, уларнинг мансабдор шахслари ёки ходимларига, экспорт/импорт қилинаётган товарлар/хизматларга нисбатан санкциялар мавжудлиги аниқланганда, Банк ушбу операцияни амалга оширишни бир томонлама рад этишга ҳақли.
8.5 Aгар мижоз томонидан тақдим этилган ташқи савдо шартномаларида режалаштирилган амалиётларнинг санкциявий хатари Банк томонидан юқори деб топилса, Банк ушбу амалиётни амалга ошираётган мижоздан халқаро эътироф этилган ва рейтингга эга бўлган юридик компаниядан иқтисодий ёки молиявий санкциялар бўйича халқаро қонунчилик талабларига мувофиқлиги тўғрисида ҳуқуқий хулоса талаб қилишга ҳақли. Ушбу ҳуқуқий хулоса Банк учун амалиётни бажариш учун мажбурий ҳисобланмайди. Банк мазкур амалиётни ўтказишда мустақил ҳисобланади.
Мижоз томонидан юридик хулосани олишда қилинган ҳаражатлар Банк томонидан қопланмайди.
8.6 Мижоз фаолияти санкция бўйича халқаро қонунчиликка номувофиқ бўлган тақдирда ёки Банк томонидан мижознинг ташқи савдо операцияларини амалга ошириш рад этилган ҳолларда, Банк 5 (беш) иш куни ичида Мижозни қоидалар бузилганлигини тасдиқловчи фактларни/материалларни илова қилган ҳолда ёзма равишдаги хабарномани қуйидаги почта манзилига юборади:
Банк: ___________
Мижоз: __________
8.7. Мижоз ушбу шартларнинг 1.6-бандига асосан ёзма хабарномада қайд этилган қоидаларни бузилганлик фактларини/материалларини рад этувчи асослари мавжуд бўлса, бу ҳақида Банкни хабарнома олинган кунидан бошлаб 3 (уч) иш куни ичида уларни Банкка тақдим этишга ҳақли.
8.8. Мижоз ўз фаолиятини амалга оширишда унинг контрагенти, контрагентга хизмат кўрсатувчи банк, уларнинг аффилланган шахслари, контрагент акциядорлари/муассислари, унинг ижро органи, уларнинг мансабдор шахслари ёки ходимлари санкциялар рўйхатига киритилмаганлигини
кафолатлайди.
8.9. Мижоз экспорт қилиш ҳисобидан келиб тушган маблағлар бўйича товар ва хизматларга, шунингдек импорт қилиш ҳисобидан пул маблағларини жўнатишда товар ва хизматлар санкцияга тушган товарлар рўйхатига киритилмаганлигини кафолатлайди.

9.ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ
9.1.
Мижоз электрон пул-ҳисоб китоблар ҳужжатларини тўғри шаклланиши, шартли белгилаш ва алоқа каналлари орқали уларни банкка тақдим этиш, шунингдек ахборот хавфсизлиги талабларига, таъминот воситалари ва электрон рақамли имзодан фойдаланиш қоидаларига риоя этиш учун жавобгардир.
9.2. Банк Мижоз ҳисобварақларига пул маблағларни тўғри киритиб қўйиш ва ҳисобварақлардан чиқариш ҳамда маълумотларни электрон тўлов тизими орқали ўз вақтида ўтказилиши учун жавобгардир.
9.3. Мазкур шартнома бўйича томонлар зиммасига олинган мажбуриятларни бузганлиги учун Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ жавобгар бўлади.
9.4. Мижоз электрон пул ҳисоб-китоб ҳужжатларини 24/7 куну-тун тартибида амалга оширилишида уларнинг қонун ҳужжатларига мувофиқлиги юзасидан жавобгар ҳисобланади, бундай ҳолларда Банк амалга оширилган тўловлар бўйича жавобгар бўлмайди.


 1. ФОРС - МАЖОР ҲОЛАТЛАР
  10.1.
  Шартнома тузилганидан сўнг, бир томон иккинчи томон олдида уларнинг иҳтиёри ва ҳоҳишидан ташқари, олдиндан кўриб бўлмайдиган ва олдини олиб бўлмайдиган, жумладан, сув тошқини, ёнғин, зилзила ва бошқа табиий офатлар, эмбарго, уруш ёки ҳарбий ҳаракатлар натижасида келиб чиққан вазиятларда мазкур шартнома бўйича ўз мажбуриятларини тўлиқ ёки қисман бажармаганлиги учун жавобгар бўлмайди.
  10.2. Банк мазкур шартноманинг 7.1. бандида кўрсатилган форс-мажор холатларидан ташқари қуйидаги ҳолатларда ҳам жавобгарликдан озод этилади:
  - банклараро электрон тўлов тизимида юзага келиши мумкин бўлган узилишлар рўй берганда;
  - мижоз томонидан амалдаги қонунчилик талабларига жавоб бермайдиган электрон тўлов ҳужжатлари тақдим қилинганда;
  - қонунчиликда белгиланган тартибда Банк ёки Мижоз ҳисобварақларида операциялар тўхтатилганда;
  - банкка боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра электр қувватининг вақтинчалик мавжуд бўлмаганда;
  - Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг банклараро телекоммуникацион тизими авария ҳолатида ўчирилганда.

 2. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ
  11.1.
  Ушбу шартнома юзасидан келиб чиқадиган барча низо ва келишмовчиликлар томонлар ўртасида музокара йўли билан ҳал қилинади.
  11.2. Агар келиб чиққан низо ва келишмовчиликларни музокора йўли билан ҳал этиб бўлмаса, улар амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Тошкент туманларарои иктисодий суди орқали ҳал этилади.

 3. ШАРТНОМАНИНГ БОШҚА ШАРТЛАРИ
  12.1.
  Мазкур шартнома белгиланган тартибда акцептланган вақтдан бошлаб кучга киради ва бекор қилинмагунига қадар амал қилади.
  12.2. Мазкур шартнома мижоз томонидан ёзма равишда мурожаат қилган ҳар қандай вақтда, шунингдек ҳисобварақ бошқа банкка ўтказилганида ёҳуд мижоз фаолияти белгиланган тартибда тугатилган тақдирда бекор қилинган ҳисобланади.
  12.3. Ушбу шартномада назарда тутилмаган, у билан боғлиқ барча муносабатлар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилиги билан тартибга солинади.