SIZNING VAZIFALARINGIZ:

Loyiha bilan bog‘liq bo‘lgan risklarni boshqa banklar o‘rtasida taqsimlash uchun sindisiyalashtirilgan kreditlashni tashkil etish, takomillashtirish va muvofiqlashtirish;

 • Yirik investision loyihalarni moliyalashtirishni strukturalash
 • Bo‘lim faoliyati ustidan rahbarlikni va bo‘limga yuklatilgan vazifalarning bajarilishi bo‘yicha ishlarni amalga oshiradi
 • Korporativ markazlar va filiallardagi xodimlar ish faoliyati davomida yuzaga kelgan savollari yuzasidan tegishli ko‘rsatmalar beradi
NOMZODDAN QUYIDAGILAR TALAB ETILADI:
 • Oliy ma'lumot (iqtisodiy yo‘nalishda);
 • Loyihalarni moliyalashtirish sohasida (yuridik shaxslarni kreditlash) 1 yildan 5 yilgacha bo‘lgan ish tajribasi;
 • O‘zbek, rus, ingliz tillarini mukammal bilish;
 • Komp'yuterning faol foydalanuvchisi (MS Office, MS Project);
 • IABS tizimi bilan ishlashni bilishi;
 • Yozma va og‘zaki muzokara olib borish ko‘nikmasi;
 • "Due diligence", KYC, AML bo‘yicha ko‘nikmalar;
 • Moliyaviy savodxonlik.