Joriy yilning 16-may kuni Samarqandda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki (ETTB) Boshqaruvchilar kengashining yillik anjumanida YETTBning “Savdoga koʻmaklashish” dasturi boʻyicha gʻoliblar aniqlandi. Unda Oʻzsanoatqurilishbank ushbu dastur doirasida beriladigan “Yilning eng yaxshi yashil loyihasi” nominatsiyasi boʻyicha ketma-ket uchinchi bor gʻolib deb topildi.

YETTB mazkur mukofot bilan moliya muassasalarining savdoni moliyalashtirish sohasidagi faoliyati va xizmatlari sifatini baholaydi, xalqaro savdoni moliyalashtirish borasida alohida yutuqlarini eʼtirof etadi.

AnjumandaOʻzsanoatqurilishbankning “green banking” tizimidagisaʼy-harakatlariyuqoribaholandi. “Savdonimoliyalashtirish” dasturidoirasidaberiladigan “Yilningengyaxshiyashilloyihasi” mukofotigauchinchibormunosibkoʻrildi.

Oʻzsanoatqurilishbankfaoltransformatsiyabosqichidanoʻtmoqda. Bu boradamijozlarehtiyojlarigayoʻnaltirilganalohidabiznesmodeliishlabchiqildi. Ungakoʻra, mijozlargamaksimalimkoniyatlaryaratilib, qisqavaqtdaOʻzbekistonbozoridasavdonimoliyalashtirishsohasidayetakchioʻrinniegallashgamuvaffaqboʻldi, deyilditaqdirlashmarosimida.

Oʻzsanoatqurilishbank “yashil” moliyalashtirishtamoyillariniishlabchiqishvaamalgaoshirishgaalohidaeʼtiborqaratmoqda.

Bank tomonidan 2018-yilda Xalqaromoliyakorporatsiyasihamda YETTB maslahatchilarikoʻmagidaishlabchiqilgantransformatsiyadasturida “green banking”gaalohidaoʻrinberilgan.

Bankningmazkurdasturdaishtiroketishiuningxalqaromoliyabozorlaridamijozlardoirasinikengaytirishvamuassasamavqeinioshirishimkoniniberadi. Oʻznavbatida, ushbuyondashuvbankningmoliyabozoridaraqobatbardoshfaoliyatyuritishidamuhimomilboʻladi. Savdonimoliyalashtirishsohasivatashqisavdofaoliyatiniamalgaoshirishdayangikontragentlarnijalbqilishgayanadakengyoʻlochadi.BankAxborotxizmatiOxirgi yangilanish sanasi: 28.07.2023 17:30  
up