Global Limit

  • Kreditlash shartlari
  • Kerakli hujjatlar

Maqsadi

Kredit limiti doirasida Bankda mavjud kredit mahsulotlarining ixtiyoriy turidan foydalanish

Valyutasi

UZS, USD, EUR, RUB

Muddati

Investitsiya maqsadidagi bitimlar, asosiy vositalarni sotib olish/modernizatsiya qilish, qurilish  - 3 yilgacha ammo loyiha o‘zini-o‘zi qoplash muddatidan oshiq bo‘lmagan muddatga;

Aylanma mablag‘larni to‘ldirish uchun – bosh kelishuvga asosan 3 yilgacha (individual shartnomalarga asosan har yili 18 oy muddatgacha)

Limit doirasida foydalanilayotgan boshqa mahsulotlarning muddati ushbu mahsulotlar shartlarida ko‘rsatilgani bo‘yicha belgilanadi. 

Miqdori

“O‘zsanoatqurilishbank” ATB tizimida risklarni boshqarish ishlarini tashkil etish Tartibi bo‘yicha belgilanadigan miqdorgacha

Limit doirasida foydalanilayotgan boshqa mahsulotlarning miqdori ushbu mahsulotlar shartlarida ko‘rsatilgani bo‘yicha belgilanadi.

Kredit foiz stavkasi

Bankning o‘z mablag‘lari hisobidan bo‘lganda: Bank tizimida kredit va unga tenglashtirilgan operatsiyalarning foiz stavkalarini belgilash bo‘yicha Boshqaruv qarorida o‘rnatilgan miqdorda

Jalb qilingan mablag‘lar hisobidan: Mablag‘ jalb qilingan moliya instituti shartlari + bank marjasi (Bank tizimida kredit va unga tenglashtirilgan operatsiyalarning foiz stavkalarini belgilash bo‘yicha Boshqaruv qarorida ko‘rsatilgan miqdorda)

Kredit manbasi

Bank o‘z mablag‘lari va jalb qilingan mablag‘lar. Bunda kredit muddati va qaytarilishi kredit manbasining muddati va qaytarilishiga mutanosib bo‘lishi lozim. 

Asosiy qarz bo‘yicha imtiyozli davr

Mijoz ariza(anketa)siga asosan ammo 1 yildan ko‘p bo‘lmagan muddatgacha;

Jalb qilingan mablag‘larda – jalb qilingan liniya shartlariga muvofiq;

Limit doirasida foydalanilayotgan boshqa mahsulotlarning imtiyozli davri ushbu mahsulotlar shartlarida ko‘rsatilgani bo‘yicha belgilanadi.

 

Mahsulotni taqdim etish shakli

Pul ko‘chirish yo‘li bilan
Limit doirasida foydalanilayotgan boshqa mahsulotlarning taqdim etish shakli ushbu mahsulotlar shartlarida ko‘rsatilgani bo‘yicha belgilanadi.

 

Mijoz

 

Korporativ mijozlar (neft va gaz, kimyo, energetika, transport va metallurgiya va boshqa tarmoq mijozlari)

Mijozga qo‘yiladigan asosiy  talablar 

Davlat ro‘yxatidan o‘tganiga bir yildan oshgan korporativ mijozlar;

Moliyaviy natijalar to‘g‘risida xisobot (2-son shakl) bo‘yicha foyda bilan faoliyat yuritishi;

Kredit reytingi (layoqatliligi) - “O‘zsanoatqurilishbank” ATB tizimida risklarni boshqarish ishlarini tashkil etish Tartibiga asosan skoring tahlil tizimi bo‘yicha CC reytingdan kam bo‘lmasligi lozim;

Qaror qabul qilish sanasida barcha tijorat banklari oldida muddati o‘tgan kredit qarzdorligi va “qoniqarsiz”, “shubhali”, “umidsiz” toifalarida tasniflangan kreditlari bo‘lmasligi lozim;

So‘nggi 12 oy ichida asosiy qarzdorlik oydan oyga o‘tganlik holatlar soni “O‘zsanoatqurilishbank” ATB tizimida 5 tadan ko‘p bo‘lmasligi lozim;

Limit doirasida foydalanilayotgan mahsulotlarning turiga qarab ushbu mahsulotlar shartlarida ko‘rsatilgan talablar ham bajarilishi lozim

 

Mahsulot bo‘yicha ta’minot

   

Mahsulot bo‘yicha ta’minot jami qiymati kredit summasining kamida 125%ini (bankga aloqador shaxslar uchun 130%) ta’minlashi zarur.
Kontokorrent kredit mahsulotida va boshqa ta’minot ko‘zda tutilmagan mahsulotlarda talab qilinmaydi.
Limit doirasida foydalanilayotgan mahsulotlarning turiga qarab ushbu mahsulotlar shartlarida ko‘rsatilgan talablar ham bajarilishi lozim

 

Mulkiy ta’minot

   

Ko‘chmas mulk, avtotransport vositalari, maxsus texnikalar, mulkiy huquqlar,  qimmatbaho metallar, qimmatli qog‘ozlar, omborxonadagi tayyor mahsulotlar va mulkiy toifaga kiradigan boshqa mulklar

 

Qabul qilinadigan mulkiy garov turlari va ushbu garov bo‘yicha qo‘yiladigan shartlar

   

Ko‘chmas mulk – har qanday;
Avtotransport vositalari – ishlab chiqarilganiga 5 yildan oshmagan;
Maxsus texnikalar – ishlab chiqarilganiga 3 yildan oshmagan;
Uskunalar – ishlab chiqarilganiga 3 yildan oshmagan

Nomulkiy ta’minot
   

 Kredit summasining 125% dan kam bo‘lmagan miqdorda korporativ mijozlarning kafilligi va/yoki kelajakdagi pul tushumlari garovi (Boshqaruv qarori bilan) va/yoki boshqa nomulkiy ta’minotlar, sug‘urta polisi,
jamg‘arma kafilligi
Ta’minot sifatida kafillik taqdim etilganda: kafil korxona davlat ro‘yxatidan o‘tganiga bir yildan oshgan korporativ mijoz bo‘lishi, kafillik summasi kafil korxona o‘z mablag‘lari manbalari (balans hisoboti -480 satr) miqdorining 1,5 barobaridan oshmagan miqdorda bo‘lishi, Kafilning kredit reytingi (layoqatliligi) CC reytingdan kam bo‘lmasligi lozim.
Kelajakdagi pul tushumlari garovi taqdim etilganda:
Pul tushumi kutilayotgan shartnomalar summasi - kredit summasining 1,5 barobaridan ortiq bo‘lishi va shartnomalar amal qilish muddati  kredit muddatidan kam bo‘lmasligi lozim (mazkur me’zonlar asoslovchi hujjatlar asosida aniqlanadi) 

Mijozdan talab qilinadigan asosiy xujjatlar ro‘yxati:

1.  Ariza.

2. Mijozning ta’sis xujjatlari va unga kiritilgan so‘ngi o‘zgarishlar.

3. Mijozning taqdim qilgan tegishli davlat soliq inspeksiyasiga oxirgi hisobot davri uchun buxgalteriya balansi (1-son shakl), moliyaviy natijalar to‘g‘risida hisobot (2-son shakl), debitor-kreditor qarzdorliklari yoyilmasi.

4. Boshqa banklardagi hisob raqamlarining (barcha hisobraqamlari, jumladan kredit va kartoteka) oxirgi bir yillik aylanmasi va qoldiqlari to‘g‘risida ma’lumot (agar mavjud bo‘lsa).

5. Mijozning vakolatli organining amaldagi qonun hujjatlarida belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan kredit olish yuzasidan roziligi.

6. Qarzdor nomidan ustav/nizom asosida harakat qiluvchi vakolatli rahbari yoki uning nomidan harakat qiluvchi ishonchli vakilining  kredit shartnomasini imzolash vakolatini tasdiqlovchi hujjatlar (buyruq, ishonchnoma va h.k.)

7. Sotib oluvchi bilan mahsulot yetkazib berish bo‘yicha tuzilgan shartnomalar nusxasi.

8.  Sotib olinayotgan asosiy vositalar narxining jahon bozori konyukturasiga mos kelishi bo‘yicha akkreditatsiyasidan o‘tgan xalqaro konsalting kompaniyasining yoki “Loyihalarni va import kontraktlarini kompleks ekspertiza qilish markazi” DUK xulosasi.

9.  Kredit ajratish yuzasidan belgilangan tartibda tasdiqlangan texnik iqtisodiy asosnoma.

10.  Loyiha ekologik ekspertiza talab qilinadigan loyihalar toifasiga kirgan holatlarda ekologik xulosa.

11.  Agar kredit hisobidan qurilish ishlari amalga oshirilishi rejalashtirilgan bo‘lsa, unda:

a. qurilish arxitektura rejalashtirish topshirig‘i

b. qurilishning smeta xujjati

c. smeta xujjatining ekspertizasi

12.  Sotib oluvchi bilan mahsulot yetkazib berish bo'yicha tuzilgan shartnomalarning nusi. Bunda bitim tuzuvchi taraflaridan biri Rossiya Federatsiyasi, Belarusiya va Eron Respublikasiga (konteragent) tegishli bo'lsa, ular xalqaro huquqiy kompaniyalarining xalqaro sanktsiyalar ro'yxatida emasligi to'g'risidagi xulosasini taqdim etishlari kerak.

Ta’minot sifatida kafillik taqdim etilganda:

1. Kafil korxona ta’sis xujjatlari;

2.  Kafil korxonaning boshqa banklardagi hisob raqamlarining (barcha hisobraqamlari, jumladan kredit va kartoteka) oxirgi bir yillik aylanmasi va qoldiqlari to‘g‘risida ma’lumot;

3.  Kafil va/yoki uning nomidan ustav/nizom asosida harakat qiluvchi vakolatli rahbari yoki uning nomidan harakat qiluvchi ishonchli vakilining  kafillik shartnomasini imzolash vakolatini tasdiqlovchi hujjatlar (buyruq, ishonchnoma va h.k.);

4.  Kafil korxona direktori va bosh buxgalterining pasport nusxasi

5.  Kafillik taqdim etish bo‘yicha kafilning vakolatli organining  ijobiy roziligi.

6.  Kafil korxonaning taqdim qilgan tegishli davlat soliq inspeksiyasiga oxirgi hisobot davri uchun buxgalteriya balansi (1-son shakl), moliyaviy natijalar to‘g‘risida hisobot (2-son shakl).

           

Ta’minot sifatida mulk taqdim etilganda:

1.  Mustaqil baholovchi tashkilotning amaldagi qonun hujjatlariga asosan rasmiylashtirilgan hisoboti.

2.  Mulk egasining ta’sis xujjatlari (ta’sis shartnomasi, nizom va ustav – agar mulk 3-shaxsga tegishli bo‘lsa). Mulk jismoniy shaxsga tegishli bo‘lsa – mulk egasining pasporti nusxasi; 

3.  Mulk egasining kafolatning ta’minoti sifatida mulkni garovga berish yuzasidan amaldagi qonun hujjatlarida belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan roziligi (agar mulk 3-shaxsga tegishli bo‘lsa).

4.  Mulkning egalik huquqini tasdiqlovchi hujjat (bunda turar uy-joy yoki kvartiralar uchun mazkur joyda fuqarolarning ro‘yxatda turmasligini tasdiqlovchi hujjat birga taqdim etiladi)

Ta’minot sifatida ombordagi tayyor mahsulotlar taqdim etilganda:

1.  Omborga kirim qilingan mahsulotlar nomlari va narxlar ko‘rsatilgan va uning omborxonada mavjudligini ko‘rsatuvchi ma’lumotnoma;

Kelajakdagi pul tushumlari garovi taqdim etilganda:

1.  Pul mablag‘lari kelib tushadigan shartnomalar nusxalari;

2.  Ular bo‘yicha o‘zaro qarzdorlikni solishtirish dalolatnomasi – akt-sverka.

Limit doirasida foydalanilayotgan mahsulotlarning turiga qarab ushbu mahsulotlar shartlarida ko‘rsatilgan qo‘shimcha hujjatlar ham taqdim etilishi lozim.

Loyiha xususiyatidan kelib chiqib qo‘shimcha xujjatlar so‘ralishi mumkin.

Oxirgi yangilanish sanasi: 28.04.2023 19:40  
up