Filiallar reytingi

Yopish
Samaradorlikning barcha koʻrsatikichlari boʻyicha filiallarning birlashtirilgan reytingi

1 pogʻona

1

Mirzo Ulugʻbek filiali 

2

Surxandaryo mintaqaviy filiali

3

Markaziy amaliyot mitaqaviy filiali 

4

Chirchiq filiali

5

Muborak filiali

6

Olmazor filiali 

7

Yunusobod filiali

8

Namangan mintaqaviy filiali

9

Chilonzor filali

10

Bunyodkor filiali

11

Qatortol filali 

12

Qoraqalpogʻiston mintaqaviy filiali

13

Qoʻqon filiali

14

Toshkent shahar huzuridagi amaliyot boshqarmasi

15

Toʻqimachilik filiali

2 pogʻona

16

Qoʻngʻirot filiali

17

Samarqand mintaqaviy filiali 

18

Nodirabegim filiali

19

Qirguli filiali

20

Qashqadaryo mintaqaviy filiali

21

Shargʻun filiali 

22

Bekobod filali 

23

Amir Temur filiali

24

Xonobod filali

25

Angren filiali

26

Al-Xorazmiy filiali

27

Toshkent viloyat mintaqaviy filiali huzuridagi amaliyot boshqarmasi

28

Qibray filiali

29

Rakat filiali

30

Andijon mintaqaviy filiali

3 pogʻona 

31

Yashnobod filiali

32

Jizzax mintaqaviy filiali

33

Olmaliq filiali

34

Buxoro mitaqaviy filiali

35

Qorovulbozor filiali 

36

Sirdaryo mintaqaviy filiali

37

Mirobod filiali

38

Navoiy mintaqaviy filiali

39

Sergeli filiali 

40

Shaxriston filiali 

41

Uchtepa filiali

42

Amaliyot boshqarmasi

43

Fargʻona mintaqaviy filiali 

44

Taxiatosh filiali 

45

Xorazm mintaqaviy filiali 

Yopish
Filiallarning eng yuqori aktivlarini rentabelligi reytingi (ROA).

1 pogʻona

1

Surxandaryo filiali 

2

Bunyodkor  filiali

3

Muborak filiali 

4

Olmazor filiali

5

Mirzo Ulugbek filiali

6

Chirchiq filiali 

7

Qo'ng'irot filiali

8

Qo'qon filiali

9

Qatortol filali

10

Yunusobod filiali

11

Qoraqalpogʻiston mintaqaviy filali 

12

Sharg'un filiali

13

Namangan filiali

14

Andijon filiali

15

Toshkent shahar huzuridagi amaliyot boshqarmasi

2 pogʻona

16

Qirguli filiali

17

Xonobod filali

18

Markaziy amaliy mintaqaviy filial

19

Qashqadaryo mintaqaviy filiali

20

Amir Temur filiali

21

To'qimachilik filiali 

22

Chilonzor filali 

23

Angren filiali

24

Samarqand filali

25

Nodirabegim filiali

26

Rakat filiali

27

Qibray filiali

28

Al-Xorazm filiali

29

Mirobod filiali

30

Taxiatosh filiali

3 pogʻona 

31

Navoiy mintaqaviy filiali

32

Buxoro mitaqaviy filiali

33

Jizzax filiali

34

Toshkent shahar huzuridagi amaliyot boshqarmasi

35

Qorovulbozor filiali 

36

Yashnobod filiali

37

Bekabod filiali

38

Shahriston filiali

39

Farg'ona mintaqaviy filiali 

40

Uchtepafiliali 

41

Sergeli filiali

42

Sirdaryo mintaqaviy filiali

43

Amaliyot boshqarmasi

44

Olmaliq filiali

45

Xorazm mintaqaviy filiali 

Yopish
Filiallarning operasion samaradorligi bo‘yicha reytingi (CIR)

1 pogʻona

1

Sirdaryo mintaqaviy filiali

2

Qashqadaryo mintaqaviy filiali

3

Mirzo Ulugʻbek filiali 

4

Surxandaryo mintaqaviy filiali

5

Markaziy amaliyot mitaqaviy filiali 

6

Samarqand filali

7

Qo'qon filiali

8

Andijon mintaqaviy filiali

9

Jizzax mintaqaviy filiali

10

Namangan filiali

11

Qoraqalpogʻiston mintaqaviy filali 

12

Chilonzor filali 

13

Rakat filiali

14

Yashnobod filiali

15

Mirobod filiali

2 pogʻona

16

To'qimachilik filiali

17

Toshkent shahar huzuridagi amaliyot boshqarmasi

18

Navoiy filiali

19

Farg'ona filiali

20

Olmazor filiali

21

Xorazm filiali 

22

Yunusobod filali 

23

Qirguli filiali 

24

Angren filiali

25

Qo'ng'irot filiali

26

Amir Temur filiali

27

Bunyodkor filiali

28

Sergeli filiali

29

Toshkent shahar huzuridagi amaliyot boshqarmasi

30

Amaliyot boshqarmasi

3 pogʻona 

31

Xonabod filiali

32

Qatortol filiali

33

Al-Xorazm filiali

34

Bekabod filiali

35

Taxiatosh filiali 

36

Chirchiq filiali

37

Olmaliq filiali

38

Sharg'un filiali

39

Shaxriston filiali 

40

Buxoro mintaqaviy filiali 

41

Nodirabegim filiali

42

Qorovulbozor filiali

43

Muborak filiali 

44

Qibray filiali 

45

Uchtepa filiali 

Yopish
Filiallarning elastiklik koeffisenti bo‘yicha reytingi

1 pogʻona

1

Markaziy amaliy mintaqaviy filial

2

Andijon mintaqaviy filiali

3

Mirzo Ulugʻbek filiali 

4

Surxandaryo mintaqaviy filiali

5

Yunusobod filali 

6

Qo'ng'irot filiali

7

Chirchiq filiali

8

Jizzax mintaqaviy filiali

9

Namangan filiali

10

Olmazor filiali

11

Qoraqalpogʻiston mintaqaviy filali 

12

Toshkent shahar huzuridagi amaliyot boshqarmasi

13

Angren filiali

14

Sharg'un filiali

15

Qibray filiali 

2 pogʻona

16

Bunyodkor filiali

17

Nodirabegim filiali

18

Qirguli filiali 

19

Chilonzor filali 

20

Qatortol filiali

21

Muborak filiali 

22

Xonabod filiali

23

Qashqadaryo mintaqaviy filiali

24

Al-Xorazm filiali

25

To'qimachilik filiali

26

Qo'qon filiali

27

Amir Temur filiali

28

Shaxriston filiali 

29

Qorovulbozor filiali

30

Uchtepa filiali 

3 pogʻona 

31

Bekabod filiali

32

Toshkent shahar huzuridagi amaliyot boshqarmasi

33

Xorazm filiali 

34

Samarqand filali

35

Navoiy filiali 

36

Buxoro mintaqaviy filiali 

37

Mirobod filiali

38

Sirdaryo mintaqaviy filiali

39

Amaliyot boshqarmasi

40

Taxiatosh filiali 

41

Sergeli filiali

42

Farg'ona mintaqaviy filiali

43

Rakat filiali

44

Olmaliq filiali

45

Yashnobod filiali

Yopish
Omonatlarga nisbatan kreditlar bo‘yicha filiallar reytingi

1 pogʻona

1

Toshkent shahar huzuridagi amaliyot boshqarmasi

2

Markaziy amaliy mintaqaviy filial

3

Qo'qon filiali

4

Nodirabegim filiali

5

Amaliyot boshqarmasi

6

Muborak filiali 

7

Yunusobod filali 

8

Bekobod filiali

9

Chirchiq filiali

10

Qatortol filiali

11

Shaxriston filiali 

12

Buxoro mintaqaviy filiali 

13

Rakat filiali

14

Qirguli filiali 

15

Olmazor filiali

2 pogʻona

16

Al-Xorazm filiali

17

Mirobod filiali

18

Uchtepa filiali 

19

Chilonzor filali 

20

Sergeli filiali

21

Mirzo Ulugʻbek filiali 

22

Sharg'un filiali

23

Yashnobod filiali

24

Samarqand filali

25

Qibray filiali 

26

Toshkent shahar huzuridagi amaliyot boshqarmasi

27

Namangan filiali

28

Amir Temur filiali

29

Bunyodkor filiali

30

Qashqadaryo mintaqaviy filiali

3 pogʻona 

31

Olmaliq filiali

32

Qoraqalpogʻiston mintaqaviy filali 

33

Qo'ng'irot filiali

34

Qorovulbozor filiali

35

Angren filiali

36

Xorazm mintaqaviy filiali 

37

Surxandaryo mintaqaviy filiali

38

Farg'ona mintaqaviy filiali

39

To'qimachilik filiali

40

Navoiy mintaqaviy filiali 

41

Taxiatosh filiali 

42

Andijon mintaqaviy filiali

43

Xonabod filiali

44

Jizzax mintaqaviy filiali

45

Sirdaryo mintaqaviy filiali

Yopish
Filiallarning kredit portfeli rentabelligi bo‘yicha reytingi

1 pogʻona

1

Muborak filiali 

2

Olmazor filiali

3

Qatortol filiali

4

Qibray filiali 

5

Bunyodkor filiali

6

Chirchiq filiali

7

Sharg'un filiali

8

Yunusobod filali 

9

Chilonzor filali 

10

Markaziy amaliy mintaqaviy filial

11

Shaxriston filiali 

12

Bekobod filiali

13

Surxandaryo mintaqaviy filiali

14

Xonabod filiali

15

Qo'ng'irot filiali

2 pogʻona

16

Qo'qon filiali

17

Mirzo Ulugʻbek filiali 

18

Qoraqalpogʻiston mintaqaviy filali 

19

Xorazm mintaqaviy filiali 

20

Olmaliq filiali

21

Toshkent shahar huzuridagi amaliyot boshqarmasi

22

Qirguli filiali 

23

To'qimachilik filiali

24

Andijon mintaqaviy filiali

25

Yashnobod filiali

26

Qashqadaryo mintaqaviy filiali

27

Toshkent shahar huzuridagi amaliyot boshqarmasi

28

Samarqand filali

29

Mirobod filiali

30

Al-Xorazm filiali

3 pogʻona 

31

Nodirabegim filiali

32

Namangan filiali

33

Uchtepa filiali 

34

Buxoro mintaqaviy filiali 

35

Sirdaryo mintaqaviy filiali

36

Sergeli filiali

37

Taxiatosh filiali 

38

Amir Temur filiali

39

Jizzax mintaqaviy filiali

40

Qorovulbozor filiali

41

Farg'ona mintaqaviy filiali

42

Rakat filiali

43

Navoiy mintaqaviy filiali 

44

Angren filiali

45

Amaliyot boshqarmasi
Oxirgi yangilanish sanasi: 01.11.2021 16:35  
Pulingizni JOYDA mobil ilovasi orqali oʻtkazing!

Boshqa banklarning HUMO va UZCARD kartalariga pul oʻtkazmalari uchun atigi 0,35% komissiya

SQB kartalari orasida - 0%!

playmarketappstore
up