Statistik ma'lumotlar

Ko‘rsatkichlar mlrd. so‘m %
Jami aktivlar, shundan: 55 601 324 100%
Kassadagi naqd pullar 1 210 022 2%
Markaziy bankdagi va boshqa banklardagi mablag‘lar 7 425 733 13%
Kredit qo‘yilmalari va lizing xizmatlari 41 758 264 75%
Investitsiyalar 200 249 0%
Hisoblangan foizli va foizsiz daromadlar 1 584 517 3%
Asosiy vositalar va nomoddiy aktivlar 1 433 851 3%
Sotish maqsadida olingan mol-mulklar 121 376 0.2%
Boshqa aktivlar 1 867 311 3%

 

2014 y.

2015 y.

2016 y.

2017 y.

2018 y.

1.12.2019 y.

Jami

1 033 055

1 024 770

1 107 510

1 107 510

927 789

1 095 301

Jismoniy shaxslar

993 374

983 605

1 067 642

1 107 378

880 646

1 039 222

Xususiy tadbirkorlar

19 878

20 656

20 781

22 620

24 257

26 573

Dehqon va fermer xo'jaliklari

2 136

2 114

1 972

1 656

1 887

1 702

Qo'shma korxonalar

208

211

212

226

338

453

Boshqa mijozlar

17 459

18 181

16 903

17 147

20 661

27 351

Yopish
2022-yil 1-may holatiga statistik ma’lumotlar tahlili

Ustav kapitali 4634513,9 mln.so‘m, zaxira kapitali 1611263,6 mln.so‘m va taqsimlanmagan foyda 1394862 mln.so‘mni tashkil etadi.
Bank aktivlari 55 601 323,7 mln.so‘mni tashkil etadi.
Xususan, yalpi kredit portfeli hajmi 42 834 828,5 million so‘mga yetdi.
Investitsiyalar hajmi 200248,8 mln.so‘mni tashkil etdi.
Likvid aktivlar 10 321 544,1 mln.so‘mni tashkil etdi.
Likvidlikni qoplash koeffitsienti 233,4 foizni tashkil etdi.
Mijozlarning omonatlari 11 758 900,0 mln.so‘mni tashkil etdi.

O‘z kapitali 7 641 335,641 million so‘mni tashkil etdi. Kapitalning yetarliligi va 1-darajali kapitalning etarlilik koeffitsientlari mos ravishda 15,8% va 12,8% ni tashkil etdi.Foiz daromadlari (daromadlarga jami) 53,6% va 1785370,2 mln.soʻmni tashkil etdi. Sof foiz daromadi (daromadga, jami) 26% va 864 080,4 mln.so‘mni tashkil etdi.
Oxirgi yangilanish sanasi: 25.08.2023 14:51  
up